Computer Generalist, Kunstnere

Mere end 25 års ERFARING i 3D-Design, Web Design

og no også 3D Game Design og 3D Print

Jeg er en generalist. Gennem årene har jeg arbejdet med;

 • Multimedia
  Grafik
  Motiongraphic
  Webdesign
  3D-design
  3D-Print

Niels Bohr Bust

Mit 3D-Print arbejde og værksted

Der er mange fordele ved teknologien, heldigvis har der været stor interesse indenfor kunst verdenen for 3D-print netop på grund af disse fordele. Nogle af disse fordele er først og fremmest at man kan printe sine værker i fysisk form. Andre grunde er at man kan minimere produktionstiden og omkostningerne ved et kunstværk. På computer har man råd til at lave fejl uden at det koster noget, og man kan nemt rette fejlen uden besvær m.v. Det tager som regel minimum 3 til 5 måneder at designe/modulere en figur og i nogle tilfælde længere. Jeg brugte mindst det dobbelte i Holger Danske’s tilfælde. Og det tog endnu længere tid til at finde en måde at være i stand til at printe figuren på. For teknologien er ikke god til komplekse figurer. Forstået på den måde at teknologien er for ny til at kunne håndtere store mængder af rå 3D data. Og det var tilfældet med Holger Danske figuren.